zunbao digital audio factory 

Tel: +86-20-86061650


Fax: +86-20-86061762  


E-mail: zunbao@newjomo.com


website: www.newjomo.com


Add: Jinggang Industrial Zone,Baiyun Shenshan,Guangzhou,China